İletişim her canlı için birer unsurdur.Canlılar iletişim yolunu anlaşma veya duyguları dile getirmek amacı ile kullanır.Teknoloji ile insanların arasında geçen iletişimde 1 ve 0 sayılarının önemi büyüktür.Gidilebilecek olan yolun bir veya daha fazla şeritten oluştuğunu düşünelim,ihtiyaç karşılayabilecek bi hizmet sağlayabilir fakat teknolojinin bize anlattığı gibi,Neden daha fazlası olmasın ? Gelişen teknoloji insanlığa fayda sağlamaya devam ederken yeni nesil yazılım ve çalışmalar bu evrime eşlik ediyor,gelişen fizik ve daha yeni teoriler
yapılan ve çalışılmaya devam eden deneyler her geçen gün bilimi ve teknolojiyi adım adım ileri götürüyor diyebiliriz.

Klasik bilgisayarlar bahsettiğimiz gibi 1 ve 0 esasına dayalı işlem yeteneğine sahip bilgisayarlardır fakat Kuantum bilgisayarlar için her bi qubit 1 ve 0 dan oluşur veya bu ikisi arasındaki (kuantum çakışması) bir değeri alabilir.İlk bilgisayarlar için kullanılan bellek bit ile çalışan bir yapıya sahip iken bu dizayn için qubit kullanılır.Qubitler iki durumlu kuantum mekaniği sisteminden oluşmaktadır. Kuantum teorisi bize iki ayrı kuantum durumunun bir parçacık için aynı anda geçerli olabileceğini söylemektedir. Süper pozisyon ve kargaşa kuramı terimlerine bakarsak bu durum bizim için şaşırtıcı olabilir. Fakat bir parçacığın aynı anda farklı durumlarda bulunması durumunu günlük hayatımızda tecrübe etmeyiz.

Süper pozisyon, kuantum fiziğinde iki ayrı durumun bir parçacık için aynı anda geçerli olması halidir. Bunu lisede fizik dersinde gördüğümüz çift yarık (Young) deneyinden hatırlayabiliriz
Heisenberg’in belirsizlik ilkesi ile Shördinger‘in kedi paradoksu da bu durumu açıklamaya çalışır. Kargaşa Kuramı diğer isimleriyle kaos kuramı ya da kaos teorisi ise; yapısal olarak bir fizik teorisi ya da matematiksel bir tümevarım değil de fiziksel gerçeklik olan parçalarının
bir bütün olarak eğilimini açıklamaya yarayan bir yöntemdir. Kaos kuramı, kuantum bilgisayarların ve onların çıktılarını kolaylıkla görüntülenebilir hale getiren ekranların ortaya çıkmasıyla daha da gelişmiş ve popülerlik kazanmıştır.

Tabi bütün bunlardan sonra ne için ve hangi amaçla kullanılacağı umudu eminiz ki insanlığı teknolojide ileri seviyeye taşıyacak bi amaç için kullanılır. Nükleer enerji ve tabii enerji dönüşümleri verilebilicek önemli güzel gelişmelerden bi kaç tanesidir.